You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Как се вземат размери

1. Венециански(хоризонтални щори)


а)Монтаж между стъклодържателите (Плътно до стъклото)


-Ширина-Взема се размера на вътрешната част на прозореца,където е стъклото до черните гумени уплътнения на стъклодържателите до милиметри. В някои случаи може да има кривини по самия прозорец,затова е препоръчително да измерите ширината в 3 различни части.Ако има разлика в измерените ширини дава се най-малкия размер.
-Височина- Взема се размера на вътрешната част на прозореца,където е стъклото до черните гумени уплътнения на стъклодържателите до милиметри. В някои случаи може да има кривини по самия прозорец,затова е препоръчително да премерите поне двете краища на стъклото.Ако има разлика в измерените височини дава се най-малкия размер.Управлението на щората е препоръчително да е от страната на пантите.

б)Монтаж на дограма( пред стъкло)


Когато се вземат размерите за венецианските щори,при монтаж върху дограмата  се вземат крайните размери на стъклодържачите. Премерете широчината и височината,както е посочено на изображението.Управлението на щората е препоръчително да е от страната на пантите.

horiz_zastapvane-jpg.png

2. Вертикални щори


При  вземането на размерите за монтаж на стена и таван е нужно е измерването на ширината на вашия прозорец от единия до другия край.Към този размер е препоръчително да добавите поне по 10см. от двете страни,ако има възможност,за да може да се покрие максимално вашия прозорец и да предотврати влизането на светлина.
Когато вземате размера на височината измерете от тавана или от стената (поне 10см над горния праг на прозореца),където желаете да прикрепите вашата щора до долния праг на прозореца.Желателно е да оставите поне по 2см разстояние от долния праг или от самия под,ако желаете да пуснете вашата щора до пода.

За всяка една вертикална щора може да изберете между две управления:управление от дясно или ляво.
Възможност за 3 различни събирания:Събиране към ляво,дясно или разделно(от средата към краищата на щората)

 


Zebra-perde-olcusu-nasil-alinir-1-0-111.

 

3. Ден и нощ щори, Роло щори и Двойно Роло щори с тюл

При  вземането на размерите за монтаж на стена и таван е нужно е измерването на ширината на вашия прозорец от единия до другия край.Към този размер е препоръчително да добавите поне по 10см. от двете страни,ако има възможност,за да може да се покрие максимално вашия прозорец и да предотврати влизането на светлина.
Когато вземате размера на височината измерете от тавана или от стената (поне 10см над горния праг на прозореца),където желаете да прикрепите вашата щора до долния праг на прозореца.Желателно е да оставите поне по 2см разстояние от долния праг или от самия под,ако желаете да пуснете вашата щора до пода.

За всяка една щора може да изберете между две управления: управление от дясно или ляво.Събирането при всички видове Роло щори е към горе (увива се на ролото).
Когато вземате размерите те са габаритни и включват самия механизъм в него.Размерът на плата при всички видове Роло щори и „Ден и нощ“ е с по 2см по-къс от двете страни на щората (общо 4см) ,който включва габаратния размер на самата щора.Когато вземате размери на 2 или 3 щори,които ще се монтират една до друга,желателно при вземането на размерите допирните точки на самите щори да са на местата,където самия прозорец има профил.Както са показани на графиките по-долу.


Zebra-perde-olcusu-nasil-alinir-1-0-111.